Osmanlı Devleti Arması
Genel

Osmanlı Padişahlarının Sıralı Listesi

29 Aralık 2018

I. Osman

Doğumu: 1258, Söğüt
Ölümü: 1 Ağustos 1326, Bursa
Hükümdarlık: 1299 – 1326 yılları arasında toplam 27 yıl.
Ünvanı: Gazi, Bey

 • Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahıdır.
 • 1324 yılında ilk bakır Osmanlı Parası (Sikke) bastırıldı.

I. Orhan

Doğumu: 1281, Söğüt
Ölümü: Mart 1362, Bursa
Hükümdarlık: 1326 – 1361 yılları arasında toplam 35 yıl.
Ünvanı: Gazi, Bey

 • Adına tuğra düzenlenen ilk Osmanlı padişahıdır.
 • Babası Osman Gazi’den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad’a 95.000 km² olarak bıraktı.

I. Murat

Doğumu: 29 Haziran 1326, Bursa
Ölümü: 8 Haziran 1389, Kosova
Hükümdarlık: 1360 – 1389 yılları arasında toplam 29 yıl.
Ünvanı: Hüdavendigâr, Şehit

 • Babası Orhan Gazi döneminde 95.000 km² olan devlet toprakları, döneminde yaklaşık 500.000 km² kadar genişledi.
 • Çeşitli kaynaklarda kırkın üzerinde savaş yaptığı ve hiç yenilmediği söylenmektedir.
 • Yeniçeri Ocağı kuruldu.
 • I. Kosova Savaşı’ndan sonra savaş alanını gezerken bir Sırp askeri olan Milos Obilic tarafından hançerlenerek şehit edildi.
 • Şehit olan ilk Osmanlı padişahıdır.

I. Bayezit

Doğumu: 1354, Edirne
Ölümü: 8 Mart 1403, Akşehir
Hükümdarlık: 1389 – 1402 yılları arasında toplam 13 yıl.
Ünvanı: Yıldırım

 • Yıldırım Bayezit olarakta bilinmektedir.
 • İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahıdır. (1391, 1395, 1396, 1400 yıllarında tam 4 kez.)
 • Ankara’nın Çubuk Ovası’nda 20 Temmuz 1402 tarihinde yapılan muharebede Timur’a esir düştü ve esaret altındayken vefat etti.
 • Kendisinden sonra geride bıraktığı beş oğlundan dördünün arasındaki taht kavgaları sebebi ile Osmanlı Devleti 11 yıl sürecek olan Fetret Devri’ne girdi.
 • Ölümü ile Anadolu’daki Türk siyasal birliği bozuldu.

I. Mehmet

Doğumu: 1389, Edirne
Ölümü: 26 Mayıs 1421, Edirne
Hükümdarlık: 1413 – 1421 yılları arasında toplam 8 yıl.
Ünvanı: Çelebi

 • Fetret Devri’ndeki taht kavgasından galip çıktı.
 • Anadolu’daki Türk siyasal birliğini tekrardan sağladı. Bu yüzden kendisine Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu gözü ile bakılmaktadır.

II. Murat

Doğumu: 1404, Amasya
Ölümü: 3 Şubat 1451, Edirne
Hükümdarlık: 1421 – 1444 yılları arasında 23 yıl, 1446 – 3 Şubat 1451 tarihleri arasında 5 yıl olmak üzere toplamda 28 yıl.
Ünvanı: Koca Sultan, Gazi

 • 1444 yılında tahtını kendi isteği ile o sırada henüz çok genç yaşta olan oğlu II. Mehmet’e bıraktı.
 • Devletin başında henüz çocuk yaşta bir padişah bulunmasını fırsat bilerek Osmanlı Devleti’ne saldıran Haçlı Ordusu’ndan dolayı görülen lüzum üzerine 1446 yılından ölümüne dek tahtı oğlundan geri aldı.

II. Mehmet

Doğumu: 30 Mart 1432, Edirne
Ölümü: 3 Mayıs 1481, Gebze
Hükümdarlık: 1444 – 1446 yılları arasında 3 yıl, 3 Şubat 1451 – 3 Mayıs 1481 tarihleri arasında 30 yıl olmak üzere toplamda 33 yıl.
Ünvanı: Fatih, Ebû’l-Feth, Çağ Açan Hükümdar, Kayser-i Rûm, Büyük Türk

 • Fatih Sultan Mehmet olarakta bilinmektedir.
 • İlk kez çocuk yaşta tahta çıktıktan sonra görülen lüzum üzerine tahtı 5 yıllığına tekrardan babası II. Murat’a bıraktı.
 • Babasının vefatından sonra ikinci kez tahta çıktı.
 • İstanbul’u fethetti.
 • Doğu Roma veya diğer adıyla Bizans İmparatorluğu’nun sonunu getirdi.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk defa altın para bastırdı.
 • İlk kez bir sadrazam idam edildi. (Çandarlı Halil Paşa.)
 • İtalyan ressam Gentile Bellini’yi 1479’da İstanbul’a getirterek resimlerini yaptırdı.
 • Fatih Kanunnâmesi’ni çıkardı.
 • İstanbul Boğazı’na yapılan 2. köprüye ismi verilmiştir.

II. Bayezit

Doğumu: 3 Aralık 1447, Dimetoka
Ölümü: 26 Mayıs 1512, Havsa
Hükümdarlık: 19 Mayıs 1481 – 25 Nisan 1512 tarihleri arasında toplam 31 yıl.
Ünvanı: Sultan Bayezid-î Velî Han, Gazi

 • Kardeşi Cem Sultan ile taht kavgasına girişti.
 • Küçük Kıyamet olarak adlandırılan 1509 Büyük İstanbul depremi yaşandı.
 • Tahta geçtiğinde 2.214.000 km² olan devletin sınırlarını, yaklaşık 2.375.000 km² olarak bıraktı.

I. Selim

Doğumu: 10 Ekim 1470, Amasya
Ölümü: 21/22 Eylül 1520, Çorlu
Hükümdarlık: 25 Nisan 1512 – 21 Eylül 1520 tarihleri arasında toplam 8 yıl.
Ünvanı: Yavuz, Gazi, İlk Türk İslam Halifesi

 • Yavuz Sultan Selim olarakta bilinmektedir.
 • Döneminde İslam Halifeliği Osmanlı Devletine geçti.
 • Tahta geçtiğinde 2.375.000 km² olan devletin sınırlarını 2.5 kat büyüterek, yaklaşık 6.557.000 km² olarak bıraktı.
 • İstanbul Boğazı’na yapılan 3. köprüye ismi verilmiştir.

I. Süleyman

Doğumu: 6 Kasım 1494, Trabzon
Ölümü: 7 Eylül 1566, Zigetvar
Hükümdarlık: 30 Eylül 1520 – 7 Eylül 1566 tarihleri arasında toplam 46 yıl.
Ünvanı: Kanunî, Muhteşem

 • Kanunî Sultan Süleyman olarakta bilinmektedir.
 • En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır.
 • Döneminde Osmanlı Devleti altın çağını yaşadı.
 • Babası I. Selim’den 6.557.000 km2 olarak devraldığı Osmanlı Devleti’ni, padişahlığı döneminde 14.893.000 km2’ye ulaştırdı.
 • Avusturya arşidükü Osmanlı sadrazamına denk sayılıyordu.

II. Selim

Doğumu: 28 Mayıs 1524, İstanbul
Ölümü: 15 Aralık 1574, İstanbul
Hükümdarlık: 29 Eylül 1566 – 21 Aralık 1574 tarihleri arasında toplam 8 yıl.
Ünvanı: Sarı

 • Denizciliğe önem verdi.
 • Dünya Mirası olarak tescil edilen Selimiye Camii, Mimar Sinan tarafından kendisinin döneminde inşa edildi.
 • Babasından 14.893.000 km² olarak devraldığı devletin sınırlarını, 15.192.000 km² olarak bıraktı.
 • Sefere çıkmayan ilk padişahtır.

III. Murat

Doğumu: 4 Temmuz 1546, Manisa
Ölümü: 16 Ocak 1595, İstanbul
Hükümdarlık: 22 Aralık 1574 – 16 Ocak 1595 tarihleri arasında toplam 21 yıl.
Ünvanı: Muradi

 • Saltanatı süresince Osmanlı topraklarının genişliği 19.902.000 km²’ye yükseldi.
 • Döneminde Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaştı.
 • Takîyüddin tarafından 1577’de kurulan Tophane Rasathanesini 1580 yılında yıktırdı.

III. Mehmet

Doğumu: 26 Mayıs 1566, Manisa
Ölümü: 21 Aralık 1603, İstanbul
Hükümdarlık: 27 Ocak 1595 – 20/21 Aralık 1603 tarihleri arasında toplam 8 yıl.
Ünvanı: Adli

 • Tahta çıkar çıkmaz ilk iş olarak 19 kardeşini boğdurttu.
 • Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzadedir.
 • I. Süleyman’dan sonra sefere çıkan ilk padişahdır.

I. Ahmet

Doğumu: 18 Nisan 1590, Manisa
Ölümü: 22 Kasım 1617, İstanbul
Hükümdarlık: 21 Aralık 1603 – 22 Kasım 1617 tarihleri arasında toplam 14 yıl.
Ünvanı: Bahtî

 • Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.
 • Zitvatorok Antlaşmasıyla ile Avusturya Arşidükü Osmanlı Padişahına eşit sayılmaya başladı.
 • Osmanlı Devleti Avrupa’daki üstünlüğünü yitirdi.
 • Hanedan veraset sistemini değiştirip kardeş katli kanununu kaldırarak yerine ailenin aklı başındaki en büyük üyesinin padişah olmasını sağlayan sistemi getirdi.
 • Kendi adı ile anılan Sultan Ahmet Camii’ni yaptırdı.

I. Mustafa

Doğumu: 1591 Manisa
Ölümü: 20 Ocak 1639, Topkapı Sarayı
Hükümdarlık: 22 Kasım 1617 – 26 Şubat 1618 tarihleri arasında 3 ay, 20 Mayıs 1622 – 10 Eylül 1623 tarihleri arasında 1 yıl olmak üzere toplamda yaklaşık 2 yıl.
Ünvanı: Deli

 • Akıl sağlığının bozuk olmasından dolayı tahttan indirildi.
 • II. Osman’ın öldürülmesinden sonra ikinci kez tahta çıktı.
 • Akıl sağlığının bozuk olmasından dolayı ikinci kez tahttan indirildi.

II. Osman

Doğumu: 3 Kasım 1604, İstanbul
Ölümü: 20 Mayıs 1622, İstanbul
Hükümdarlık: 26 Şubat 1618 – 19 Mayıs 1622 tarihleri arasında toplam 4 yıl.
Ünvanı: Genç, Şehit

 • Genç Osman olarakta bilinmektedir.
 • Bozulan Yeniçeri ve Sipahi ocaklarını kaldırmak istedi.
 • İlmiye Sınıfı’nın artık yozlaşmaya başlaması nedeniyle, onların ekonomik ve siyasi güçlerini kırıp devlet üzerindeki etkilerini yok etmek istedi.
 • Ayaklanmada öldürülen ilk padişahtır.
 • Osmanlı padişahları arasında en genç vefat edenidir.

IV. Murat

Doğumu: 27 Temmuz 1612, İstanbul
Ölümü: 8 Şubat 1640, İstanbul
Hükümdarlık: 9 Şubat 1640 – 8 Ağustos 1648 tarihleri arasında toplam 8 yıl.
Ünvanı: Bağdat Fâtihi, Sahib-î-Kıran, Gazi

 • Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçuş denemeleri bu dönemde olmuştur.
 • Tütün ve kahveyi yasakladı.
 • Bugünkü Türkiye – İran sınırını belirleyen Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı.

İbrahim

Doğumu: 5 Kasım 1615, İstanbul
Ölümü: 18 Ağustos 1648, İstanbul
Hükümdarlık: 10 Eylül 1623 – 8/9 Şubat 1640 tarihleri arasında toplam 17 yıl.
Ünvanı: Girit Fatihi, Asabi, Şehit

 • Kadınlara olan düşkünlüğü ile bilinir.
 • Emrindeki bir paşanın eşini kendisine istemesi ile Varvar Ali Paşa İsyanı başladı.
 • Şeyhülislam liderliğinde gerçekleştirilen darbe ile tahttan indirildi.
 • 18 Ağustos 1648’de İstanbul’’da isyancıların önderi olan Sadrazam Mevlevî Sofu Mehmed Paşa tarafından boğduruldu.

IV. Mehmet

Doğumu: 2 Ocak 1642, İstanbul
Ölümü: 6 Ocak 1693, Edirne
Hükümdarlık: 8 Ağustos 1648 – 8 Kasım 1687 tarihleri arasında toplam 39 yıl.
Ünvanı: Avcı

 • Henüz 7 yaşında tahta çıkarak tahta geçen en genç padişah oldu.
 • II. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Türklerin Sakarya Muharebesi’ne kadar sürecek bir geri çekilme süreci başladı.

II. Süleyman

Doğumu: 15 Nisan 1642, İstanbul
Ölümü: 22 Haziran 1691, Edirne
Hükümdarlık: 8 Kasım 1687 – 22 Haziran 1691 tarihleri arasında toplam 4 yıl.
Ünvanı: Gazi

 • Osmanlı tarihinde en uzun süre veliaht olarak bekleyen padişahtır.

II. Ahmet

Doğumu: 25 Şubat 1643, İstanbul
Ölümü: 6 Şubat 1695, Edirne
Hükümdarlık: 22 Haziran 1691 – 6 Şubat 1695 tarihleri arasında toplam 4 yıl.
Ünvanı: Gazi

 • 100. İslam halifesidir.

II. Mustafa

Doğumu: 6 Şubat 1664, Edirne
Ölümü: 29 Aralık 1703, İstanbul
Hükümdarlık: 6 Şubat 1695 – 22 Ağustos 1703 tarihleri arasında toplam 8 yıl.
Ünvanı: Gazi

 • Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır.
 • Karlofça Antlaşması ile Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetti.
 • Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemi başladı.
 • Edirne Vakası olarak anılan yeniçeri ayaklanması sonucu 22 Ağustos 1703’te tahttan indirildi.

III. Ahmet

Doğumu: 30 Aralık 1673, Dobriç
Ölümü: 1 Temmuz 1736, İstanbul
Hükümdarlık: 22 Ağustos 1703 – 1/2 Ekim 1730 tarihleri arasında toplam 27 yıl.
Ünvanı: Lale Devri Padişahı – Gazi

 • 16 Aralık 1727 tarihinde ilk matbaa kuruldu.
 • Lale Devri’nde padişahlık yaptı.
 • Patrona Halil önderliğinde gerçekleştirilen yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi.

I. Mahmut

Doğumu: 2 Ağustos 1696, Edirne
Ölümü: 13 Aralık 1754, İstanbul
Hükümdarlık: 2 Ekim 1730 – 13 Aralık 1754 tarihleri arasında toplam 24 yıl.
Ünvanı: Gazi

 • Sefere gitmediği, savaşmadığı halde şeyhülislamın fetvasıyla gazi ünvanı aldı.
 • Fransa’ya 1740 yılında imzalanan bir anlaşmayla sürekli olarak kapitülasyonlar verildi.
 • Osmanlı Devleti’nin gerileme sürecini bir süreliğine de olsa yavaşlattı.

III. Osman

Doğumu: 2 Ocak 1699, Edirne
Ölümü: 30 Ekim 1757, İstanbul
Hükümdarlık: 13 Aralık 1754 – 29/30 Ekim 1757 tarihleri arasında toplam 3 yıl.
Ünvanı: Sofu

 • Osmanlı Devleti’nin ilk deniz feneri olan Ahırkapı Feneri yapıldı.

III. Mustafa

Doğumu: 28 Ocak 1717, İstanbul
Ölümü: 21 Ocak 1774, İstanbul
Hükümdarlık: 30 Ekim 1757 – 21 Ocak 1774 tarihleri arasında toplam 17 yıl.
Ünvanı: İlk Yenilikçi, Gazi

 • Malî durumu düzeltmek için sarayın giderlerini azalttı.
 • Sürat Topçuları askeri birliğini kurdu.
 • Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun kuruldu.

I. Abdülhamit

Doğumu: 20 Mart 1725, İstanbul
Ölümü: 7 Nisan 1789, İstanbul
Hükümdarlık: 21 Ocak 1774 – 6/7 Nisan 1789 tarihleri arasında toplam 15 yıl.
Ünvanı: Yenilikçi, Gazi

 • Lağımcı ve Humbaracı ocaklarını ıslah etti.

III. Selim

Doğumu: 24 Aralık 1761, İstanbul
Ölümü: 28 Temmuz 1808, İstanbul
Hükümdarlık: 7 Nisan 1789 – 29 Mayıs 1807 tarihleri arasında toplam 18 yıl.
Ünvanı: Bestekâr, Nizâmî, Şehit

 • 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu.
 • Yaş Antlaşmasının imzalanması ile Osmanlı Devleti’nin dağılma dönemi başladı.
 • Gerçekleştirdiği reformlarına karşı Kabakçı Mustafa önderliğinde tertiplenen yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi.
 • Kendinden sonra tahta geçen IV. Mustafa’nın emriyle boğduruldu.

IV. Mustafa

Doğumu: 8 Eylül 1779, İstanbul
Ölümü: 17 Kasım 1808, İstanbul
Hükümdarlık: 29 Mayıs 1807 – 28 Temmuz 1808 tarihleri arasında toplam 1 yıl.
Ünvanı: Yok

 • Rusçuk A’yan’ı Alemdar Mustafa Paşa önderliğinde gerçekleştirilen ayaklanma neticesinde tahttan indirildi.
 • 17 Kasım 1808’de İstanbul’da Padişah II. Mahmut’un emriyle idam edildi.

II. Mahmut

Doğumu: 20 Temmuz 1785, İstanbul
Ölümü: 1 Temmuz 1839, İstanbul
Hükümdarlık: 28 Temmuz 1808 – 1 Temmuz 1839 tarihleri arasında toplam 31 yıl.
Ünvanı: Yenilikçi, Gazi

 • 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı lağvetti.
 • Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.
 • Kıyafet Nizamnamesi ile sarık, kavuk ve biniş giyilmesini yasaklayıp, ceket, pantolon ve fes giyilmesi kuralını getirdi.
 • Osmanlı tarihindeki ilk resmi Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayi bu döneminde yayımlandı.
 • Türkiye’nin ilk modern tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve modern anlamda ilk harp okulu olan Mekteb-i Harbiye’yi kuruldu.

Abdülmecit

Doğumu: 25 Nisan 1823, İstanbul
Ölümü: 26 Haziran 1861,İstanbul
Hükümdarlık: 1 Temmuz 1839 – 25 Haziran 1861 tarihleri arasında toplam 22 yıl.
Ünvanı: Yenilikçi, Gazi

 • Osmanlı Devleti’nin son dört padişahının babasıdır.
 • Tanzimât Fermânı’nı yayımladı.
 • Islâhat Fermânı’nı ilân edildi.

Abdülaziz

Doğumu: 8 Şubat 1830, İstanbul
Ölümü: 4 Haziran 1876, İstanbul
Hükümdarlık: 25 Haziran 1861 – 30 Mayıs 1876 tarihleri arasında toplam 15 yıl.
Ünvanı: Bahtsız, Şehit

 • Avrupa’ya seyahat eden ilk padişahtır.
 • Bank-ı Osmani-i Şahane açıldı.
 • Osmanlı Donanması’na ilk zırhlı savaş gemisi katıldı.
 • İlk kez posta pulu basıldı.
 • Mekteb-i Sanayi (Sanayi Okulu) açıldı.
 • Darülfünûn (İstanbul Üniversitesi) faaliyete geçti.
 • Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) açıldı.
 • Yargıtay ve Danıştay kuruldu.

V. Murat

Doğumu: 21 Eylül 1840, İstanbul
Ölümü: 29 Ağustos 1904, İstanbul
Hükümdarlık: 30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876 tarihleri arasında toplam 93 gün.
Ünvanı: Deli

 • En az süre yönetimde kalmış olan padişahtır.

II. Abdülhamit

Doğumu: 21 Eylül 1840, İstanbul
Ölümü: 29 Ağustos 1904, İstanbul
Hükümdarlık: 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909 tarihleri arasında toplam 33 yıl.
Ünvanı: Gazi

 • 23 Kasım 1876’da Birinci Meşrutiyet’i tesis ederek anayasa (Kanûn-î Esasî) çıkardı, daha sonra ise 13 Şubat 1878’de askıya aldı.
 • Yıldız İstihbarat Teşkilatı’nı kurdu.
 • 23 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyet ’i ilân etti.
 • Düyun-u Umumiye kuruldu.
 • Siyonist Lider Theodor Herzl’e bir Mecidiye nişanı verildi.
 • Rus Konsolosu olan Rostkovski’nin kendisini selamlamadığını bahane ederek saldırdığı asker tarafından öldürülmesi sonucunda 2 Osmanlı askeri idam edildi, bir çok asker cezalandırıldı.
 • Şişli Etfal Hastanesi’ni kurdu.
 • Darülaceze’yi kurdu.
 • Ziraat Bankası kuruldu.
 • İlk rakı ve bira fabrikaları açıldı.
 • 31 Mart Vakası sonrasında tahttan indirildi.

V. Mehmet

Doğumu: 2 Kasım 1844, İstanbul
Ölümü: 3 Temmuz 1918, İstanbul
Hükümdarlık: 27 Nisan 1909 – 3 Temmuz 1918 tarihleri arasında toplam 9 yıl.
Ünvanı: Reşâd

 • Osmanlı Devleti, Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na katıldı.

VI. Mehmet

Doğumu: 14 Ocak 1861, İstanbul
Ölümü: 16 Mayıs 1926, San Remo
Hükümdarlık: 4 Temmuz 1918 – 1 Kasım 1922 tarihleri arasında toplam 4 yıl.
Ünvanı: Vahdettin

 • Son Osmanlı padişahıdır.
 • Türbesi Türkiye’de olmayan tek padişahtır.
 • Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları hakkında ölüm fermanı imzaladı.
 • 1 Kasım 1922’de Saltanat lâğvedildi.
 • 17 Kasım 1922’de ülkeyi terketti.

Yorum Yok

  Yorum Yaz