Eski İstanbul'daki Sokak Köpekleri
Genel

Sivriada’da Ölüme Terkedilen İstanbul’un Sokak Köpekleri

4 Ekim 2018

20. yüzyılın başlarında İstanbul sokaklarında başı boş gezen köpeklerin sayısı bir hayli fazlaymış. Öyle ki, sokaklarda artık bir başına değil çete halinde geziyor, kalabalık olmanın verdiği cesaret ile sokaklarda terör estiriyorlarmış. İnsanların veya arabaların önünü kesiyor, geceleri havlamaları ile kimseleri uyutmuyorlarmış. Bütün bunlardan bunalan halk ise sandalcılara bir miktar para verip onlardan, köpekleri sandal ile İstanbul’un karşı kıyısına geçirmesini ve orada bırakmasını istiyormuş. Sandalcılar da köpekleri karşıya geçirip bırakıyormuş bırakmasına ama bu seferde karşı kıyıdaki insanlar sandalcılara iki katı para verip “Aman bunları buraya salma, karşıya götür.” diyerek gerisin geri yolluyormuş.

Eski İstanbul'daki Yakalanan Köpek

Demir kıskaç ile yakalanan bir sokak köpeği

Hâl böyle olunca dönemin yöneticileri bir çare düşünmüş. Bütün bu başı boş köpekleri toplatmış ve Marmara Denizi’nde bulunan Sivriada’ya göndermiş. Fakat bu adanın civarında kuş uçmaz, kervan geçmezmiş. Dolayısıyla buradaki köpekler zamanla açlıktan, susuzluktan ve hastalıktan ölmeye başlamış. Sağ kalan köpekler ise açlıktan ölmemek için ölen veya güçsüz düşen köpekleri yemek zorunda kalmış. Rivayet odur ki bu köpeklerin feryadı İstanbul kıyılarından bile duyulurmuş.

Sivriada'ya Gönderilen Köpekler

Sivriada’ya gönderilen köpekler

Bu vaziyet insanları da derinden etkilemiş. Hatta o dönem İstanbul’da çıkan büyük yangınlara, adada ölüme terkedilen köpeklerin günahının sebep olduğuna inanmaya başlamışlar. En nihayetinde adaya tekrar tekneler gönderilmiş ve sağ kalan köpekler geri getirilmiş. Fakat bu zaman zarfında bir çok köpek telef olmuş.

Bunun üzerine hayvanlara uygulanan zulmü bitirmek, iyi muameleyi özendirmek ve özellikle çocuklar arasında iyilikseverlik ve yardımlaşmayı yaymak amacı ile bir dernek kurma fikri ortaya atılmış. Tarih 4 Ekim 1912’i gösterdiğinde de Himaye-i Hayvanat Cemiyeti adı ile bu fikri hayata geçirmişler. Bu sayede devlet eli ile yapılan sokak hayvanlarının sürgün edilmesi son bulmuş, insanların sokak havyanlarına olan olumsuz bakış açısı değişmişti. Bir kaç sene boyunca bu uğurda çalışmalarını yürüten dernek, ne yazık ki Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Sayaşı’na girmesiyle son bulmuş.

 

 

Yorum Yok

    Yorum Yaz